Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

0
26

House là ngôi nhà được nâng cấp và sửa chữa lại bởi . Cửa sổ cũ được thay thế bằng những tấm kính và những không gian cũ và mới giao thoa lại với nhau có thể tạo nên một nét rất vui tươi và đầy màu sắc. Bạn có thể chiêm ngưỡng nhé.

813e22cfbfe23fc938dbd84652c4784f Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

cc4a55ea6c519b03afa881842103d555 Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

4daa8ecd45e8c1738a11b0b4efa999e3 Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

7ffbdb589a3a06e47f1920535cce8e70 Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

9a3bc7dd0bc865d4e6482a92ba60a705 Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

23fa1dcdfa6139fc17d4d664b14382c7 Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

24c23a7bf3bfd805dea745e7907f8bb1 Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

74cfdb98eea7725c51836132df22c7bd Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

260c557a9f6f536cc2ee38da184dd1ba Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

381ee17e57b7e17a6d838b69734c4309 Ngôi nhà Fitzroy House sinh động do Techne Architects nâng cấp và sửa chữa

LEAVE A REPLY