Nội tiết tố sinh dục, nhựa sống của tình yêu

0
301

Xung quanh ta có nhiều cây, con là những vị thuốc quý, giúp duy trì và làm mạnh mẽ thêm hormon sinh dục – nhựa sống của tình yêu cho cả hai giới.

Xung quanh ta có nhiều cây, con là những vị thuốc quý, giúp duy trì và làm mạnh mẽ thêm hormon sinh dục – nhựa sống của tình yêu cho cả hai giới.